Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach intensyfikując działania na rzecz nauki i edukacji w środowisku lokalnym decyzją Senatu UPH z dnia 26 marca 2014 r. postanowił o powołaniu Uniwersytetu Otwartego, którego misją będzie rozwój i pogłębienie wiedzy słuchaczy i aktywność społeczna, bez względu na formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i zatrudnienie.

W ramach Uniwersytetu Otwartego proponujemy różne bloki tematyczne. Szczegóły w zakładce TEMATYKA ZAJĘĆ.

Zapewniamy, że Uniwersytet Otwarty będzie placówką, w której słuchacze podniosą własne kwalifikacje i wzbogacą dotychczasowe oraz nabędą nowe umiejętności z wybranych dziedzin, a dzięki zdobytej wiedzy, poznają współczesne osiągnięcia nauki oraz nawiążą nowe kontakty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach !!!